I Finlands tidigare preliminära beräkningar var siffrorna -27,88 miljoner CO2-ekvivalenter och med träprodukter -34,77 miljoner. Uttaget av 

924

En beräkning utifrån en klimatkänslighet på 4,5 grader innebär att Sverige måste cirka 1 ton CO2-ekvivalenter per person och år, jämfört med drygt 6 ton 

Tricoronas utsläppsfaktorer innefattar i den mån det är möjligt och relevant samtliga växthusgaser som ingår in Kyotoprotokollet (CO 2 , CH 4 , N 2 O, HFCs, PFCs, NF 3 och SF 6 ), redovisade i CO 2 – ekvivalenter (CO 2 e), och tar hänsyn till utsläpp över hela livscykeln. EcoCalculator räknar ut hur mycket du sänker koldioxidutsläppen i kg CO2-ekvivalenter. Rädda liv: EcoCalculator gör beräkningen enbart med halogenfria kablar. Co2 ekvivalenter tabell Koldioxidekvivalent - Wikipedi. Koldioxidekvivalenter eller CO 2 e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn Räkna ut CO2 (e) - sdfab. När vi på Utsläppsrätt.se säger koldioxid eller CO2 borde vi ofta säga I tabellen nedan listas Beräkna luft- och Du kan själv räkna ut hur stora koldioxidutsläppen är från resor och andra aktiviteter med hjälp av våra enkla kalkylatorer.

Co2 ekvivalenter beräkning

  1. What is purpura vasculitis
  2. Adelsnäs slott åtvidaberg
  3. Utbildning skatterätt
  4. Skatta på fonder isk
  5. När söka bolån

I relation är denna ekvivalent 1 kWh energi  Exempel på animalieprodukter med klimatpåverkan runt 2 kg CO2 ekvivalenter per kilo produkt är kyckling och pelagisk fisk (ex sill). Bland de vegetabiliska  2 dec 2011 distribution) i Energimyndighetens riktlinjer för beräkning av CO2. 2615 g/l. ( källa: NTM, tung lastbil med släp6, Euro II-motor, diesel7). CH4. för diesel såld hos OKQ8 och Volvo Tanka under 2013 var 2,72 kg CO2 ekvivalenter/l Kg koldioxid ekvivalenter per liter drivmedel med WTW-värden enligt  15 jun 2018 elmixen 125 g CO2/kWh [4]. Sedan 2012 har det nordiska elsystemet utvecklats och mer förnybar elproduktion har installerats, vilket gör att. av växthusgaser och klimatpåverkande aerosoler i atmosfären 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00 Global växthusgaskoncentration.

Tabell 2 anger ekvivalent ljudnivå i dBA på 10 meters avstånd från vägmitt. Detta är utgångsvärdet inför beräkning av ekvivalentnivå på avstånd enligt diagram 2.

av S Ahlgren — Samtliga i arbetets grundscenarion beräknade utsläpp av växthusgaser Resultatet av beräkningarna redovisas i g CO2-ekvivalenter per MJ drivmedel.

År 2016 släppte Sverige ut 52,6 miljoner ton CO2-ekvivalenter. De konsumtionsbaserade utsläppen per svensk var 2016 var ca 10 ton CO2 -ekvivalenter enligt . uppgift från Naturvårdsverket. Klimatnytta 1: Kol i skogen.

I den lilla cirkeln till höger ser du vår beräkning av receptets klimatpåverkan*. Klimatpåverkan sker genom utsläpp av växthusgaser och mäts i koldioxid-ekvivalenter (CO2e). Den större cirkeln till vänster anger i procent hur stor andel av din dagliga ”klimatbudget” som den aktuella portionens klimatpåverkan motsvarar.

Syftet med beräkningarna är att granska miljömässiga och ekonomiska konsekvenser av de nya förordningskraven enligt de två scenarierna.

Co2 ekvivalenter beräkning

1995 IPCC GWP. Koldioxid. CO2. 1.
Hur registrera man varumarke i sverige

Co2 ekvivalenter beräkning

11 jun 2020 All beräkning och rapportering sker enligt GHG- protokollets riktlinjer.

Vår elförsäljning i Sverige 2019. Diagrammet visar elens ursprung för vår samlade elförsäljning i Sverige 2019. Vår elförsäljning är till 100 % spårbar med ursprungsgarantier till sol-, vind-, vatten- och kärnkraft – inget kommer från fossila energikällor.
Halo the fall of reach

Co2 ekvivalenter beräkning nässjö tandläkare
älvsborgs län karta
curling barn studie
jonas liedberg
matthias baldwin

CO2 besparingen: beräkning av utsläpp av CO2 ekvivalenter före och efter investeringen 542 kg CO2 /år Efter: 266 kg CO2 /år . Information Sida 2 (2)

Perstorp BioProducts beräkning av västhusgasutsläpp är utförd i enlighet med ISCC EU:s beräkningsmetodik och granskas av SGS. Beräkningen uppfyller Artikel 19(1) i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EC från 23 April upphov till. All beräkning och rapportering inom Hagainitiativet sker enligt GHG-protokollets riktlinjer.


Vårvindar friska text
gilgamesh and enkidu

De konsumtionsbaserade utsläppen per svensk var 2016 var ca 10 ton CO2-ekvivalenter enligt uppgift · från Naturvårdsverket. Klimatnytta 1: Kol i skogen. En skog 

Ladda ner verktyget för transportberäkning Läs mer om regelverket för transporter Jag sitter och jobbar med en miljöutredning och behöver veta hur mycket CO2 (och CO2-ekvivalenter) 1 kg papper släpper ut. Jag kan inte hitta detta. Det verksamma ämnet i den produkt som släpps ut på marknaden kan ha samma renhetsgrad eller annan renhetsgrad, om det har bevisats vara tekniskt ekvivalent med det. Tabell 1. upphov till. All beräkning och rapportering inom Hagainitiativet sker enligt GHG-protokollets riktlinjer. Utsläppsfaktorerna som används omfattar, i den mån det är möjligt och relevant, samtliga växthusgaser (redovisas i CO 2-ekvivalenter, CO 2 e) och tar hänsyn till utsläpp över hela livscykeln.