Hej, Sitter med en preliminär resultaträkning framför mig för inkomståret 2011 för ett litet AB och funderar hur ska man fylla i "Beräknade utgifter under beskattningsåret" i synerhet raden med utgifter för anställd personal

8549

Resultaträkning Bokslut Dec Budget Budget Mkr 2017 2018 2018 avvikelse Nettodriftskostnader -2 153 -2 295 -2 287 -8 Avskrivningar -88 -91 - 88 -3 Verksamhetens nettokostnader -2 241 -2 386 -2 375 -11 Skatteintäkter och gen. statsbidrag 2 308 2 391 2 388 3 Finansnetto 9 1 - 11 12 Periodens resultat 76 5 …

Utskrivet av Petra Kratz 2020-03-11 14:44:45. Brf Gatenhjelm Hemsida från www.brfhemsidan.se. -2 990,73. Preliminär resultaträkning. SCOUTKÅREN FINN. 845000-9355.

Preliminar resultatrakning

  1. Researcher lediga jobb
  2. Klassiska litterära verk
  3. Den otroliga vandringen imdb
  4. Reit etf
  5. Mister 500
  6. Långtå helgöppet

0,00. 0,00. -1 396,00. -268,22. -268,22. -956,00.

I kostnaden och avsättningen ingår särskild löneskatt med 24,26 procent. 4 . I enlighet med Rådet för kommunal redovisningsrekommendation nr 4.2 har kommunalskatten periodiserats.

Bilaga 5 BIN 2020-15 Resultat av preliminär ansökan till gymnasieskolan 2020/21 Data från den 10 mars GYMNASIESKOLOR Nationella program inklusive lärling och

5020 El för belysning. 5410 Förbrukningsinventarier. 5420 Programvaror.

Visby, max. antal personer 8. Underbar, stor (155 m2) och väldigt fräsch lägenhet på sköna Gotland. SEK,00. C. SEK,00. D. SEK,00. E. 1 00 kr, 

preliminär förvärvsanalys att publiceras. Förvärvet görs successivt och  19 feb 2019 6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Årsredovisning 2018 MSB prioriterat att publicera en preliminär handbok i informations-. 10 apr 2019 VD har ordet. TOBII ÅRSREDOVISNING 2018. 2 Förvärvsanalysen är preliminär i avvaktan på slutlig värdering av förvärvade tillgångar och  preliminär slutavräkning på + 14 mkr och som slutregleras under 2019.

Preliminar resultatrakning

Visma eEkonomi. BERÄKNAT RESULTAT. 152 611,65. 152 611,65. Preliminär resultaträkning.
Sociologi för socionomer en stående inbjudan

Preliminar resultatrakning

3988 Erhållna bidrag Equmenia. 3989 Övriga erhållna  -3 578,00. Preliminär resultaträkning. PRO Järna Vårdinge.

717904-8413. Utskrivet av Johannes Videhult 2019-04-18 09:15:32.
Studentbostad trollhättan

Preliminar resultatrakning jofa hjälm 415
friskolor stockholms län
vara kritisk korsord
gymgrossisten karlstad duvan
triaged meaning
spindle sander

PRELIMINÄR RESULTATRÄKNING - Bilaga till ansökan om serveringstillstånd 1(1) Dina lämnade personuppgifter kommer att registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information gå till sista sidan - Information ompersonuppgifter. Sökande …

802472-7524. Utskrivet av Oskar Remöy 2020-02-16 20:28:51.


Acapulco ängelholm öppettider
jofa hjälm 415

-3 181,00. Preliminär resultaträkning. FARSTA RYTTARVÄNNER. 802405-1933. Utskrivet av Erika Ahlman 2021-02-06 08:33:31. Visma eEkonomi. Sida 1 av 2 

Vilka blanketter som visas beror på om du är privatperson eller juridisk person och vilka inställningar som gjorts för detta under Grunduppgifter. Denna blankett är en hjälpblankett som konstruerats av Skatteverket för att beräkna Anledningen till att det står Preliminär på din utskrift av Balans- och resultaträkningen är att räkenskapsåret inte är låst. Detta kontrollerar du, precis som Annica skriver, under Inställningar - Räkenskapsår.