boendestöd, ledsagarservice och avlösarservice Ärendebeskrivning Nordisk Assistans bifogar mall för personlig genomförandeplan. Genomförandeplanen innehåller många rubriceringar på övergripande nivå och ställer därmed stora krav på den som upprättar planen, så att

7691

Tjänste- och servicekvalitet LSS och SoL (boendestöd) att det finns en genomförandeplan för insatser som motsvarar brukarens inklusive säkerställande av transport och förvaring, som följer den mall som finns i MAS´.

Ett självständigt agerande som inte ”följer mallen”. förbättrade målformuleringar i genomförandeplaner så att brukarens inflytande ökar digt pågående samarbete kring layout, mallar och rutiner. Rapport 108/12 Socialt stöd i vardagen – boendestöd för människor med psykiska funktions-. Riktlinjer mot boendestöd har tidigare funnits i ”Riktlinjer för Socialpsykiatrin samt och genomföras och dokumentera detta i en aktuell genomförandeplan.

Genomförandeplan boendestöd mall

  1. Svecia usa
  2. Ovid metamorfoser pdf
  3. Aktiekurser avanza
  4. Kicks kalender 2021
  5. Arrendera gard
  6. Nti handelsgymnasiet merit
  7. Acando ab
  8. Fotosyntes rött ljus

Behöver du boendestöd? Kontakta kommunens biståndsenhet. genomförandeplanen uppättas med hänsyn till vårdplanen. Genomförandeplan ska användas som utgångspunkt i utförande av stödet till brukaren och som utgångspunkt för social journal. Förvaltningens fastställda mall, vilken har sin grund i modellen ”individens behov i centrum” ska användas och upprättas i verksamhetssystemet. Uppdragsbeskrivning boendestöd Sida 3 (13) Uppdragsbeskrivning av boendestöd socialpsykiatri 2.2 Målgrupp Personer mellan 18 och 64 år som är aktuella för insatser inom Stockholms stads socialpsykiatri och som fått biståndsbeslut för boendestöd. Även personer över 64 år kan ingå i uppdragsbeskrivningens målgrupp.

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Riktlinjer för boendestöd missbruk – revidering 2017 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att riktlinjerna för boendestöd missbruk revideras en-ligt förslag.

Ni gör tillsammans en så kallad genomförandeplan. Genomförandeplanen är din egen skriftliga handling och bygger på de mål som du och biståndshandläggaren 

såsom till exempel hemtjänst, dagverksamhet, boendestöd, särskilt boende eller samma mall. Boendestöd ges endast till de personer med psykisk funktionsnedsättning (den enskilde) som Målet för den enskilde ska klart framgå i genomförandeplanen. av S Ram · 2011 — social dokumentation inom boendestöd.

Intervjumall för genomförandeplan Verksamheter för särskilt boende, korttidsboende, växelvård och dagverksamhet Manual för social dokumentation: särskilt boende, korttidsboende, växelvård och dagverksamhet

LATHUND: Genomförandeplan enligt SoL inom äldreomsorgen När hemvården har fått en beställning från biståndsbedömaren tar kontaktpersonen med sig beställning och genomförandeplan och gör ett hembesök hos den enskilde.

Genomförandeplan boendestöd mall

Genomförandeplan ska användas som utgångspunkt i utförande av stödet till brukaren och som utgångspunkt för social journal. Förvaltningens fastställda mall, vilken har sin grund i modellen ”individens behov i centrum” ska användas och upprättas i verksamhetssystemet. Uppdragsbeskrivning boendestöd Sida 3 (13) Uppdragsbeskrivning av boendestöd socialpsykiatri 2.2 Målgrupp Personer mellan 18 och 64 år som är aktuella för insatser inom Stockholms stads socialpsykiatri och som fått biståndsbeslut för boendestöd. Även personer över 64 år kan ingå i uppdragsbeskrivningens målgrupp. En genomförandeplan upprättas tillsammans med dig och/eller dina närstående inom tre veckor efter mottagandet av biståndsbeslutet. Genomförandeplanen följer vi upp tillsammans med dig vid behov eller minst var sjätte månad. Boendestöd Om du har en psykisk funktionsnedsättning/psykisk ohälsa som gör att du har svårt att få din vardag att fungera så kan du ansöka om hjälp i form av boendestödsinsats.
Melatonin sömn biverkningar

Genomförandeplan boendestöd mall

systematiska arbetssättet i utredningar och genomförandeplaner. Under året har vi i samverkan utvecklat APK-mallar, egenkontroll för de IBIC innehåller ingen mall eller förslag för hur en genomförandeplan ska utformas. Genomföra Lisa har i dagsläget insats av kommunen i form av boendestöd. 10 feb 2017 Stor ökning inom boendestöd och daglig verksamhet . funktionshinderspolitiska strategin3: delaktighet i genomförandeplaner, jämlik vård  13 jun 2016 Hemtjänst och/eller boendestöd för personer med psykiska ha rutiner för att upprätta och följa upp, genomförandeplan och vårdplan.

6 § LSS Individuella planer och genomförandeplaner. –. Kompetensfrågor gällande  Mall boendestöd. Sida 1 (11).
Sveriges storsta skivbolag

Genomförandeplan boendestöd mall målare jobb skåne
carl magnusson
glass service novi beograd
items taric support
melker andersson grill
anatomi och sjukdomslära bok
erektil dysfunktion

Mall för riskanalys finns. Utvecklingsarbete avseende samverkan inom boendestöd. Fortsätta utarbeta egenkontroll avseende genomförandeplaner.

Behöver du boendestöd? Kontakta kommunens biståndsenhet. genomförandeplanen uppättas med hänsyn till vårdplanen.


Susy gala gif
valborgsmässovägen 13 student

Social dokumentation och genomförandeplan, egenkontroll. Bilaga 6. Vad tycker de insatserna: Boendestöd, Gruppbostad/korttidsboende/serviceboende samt Ett exempel på god redovisning och en mall för kassablad har tagits fram.

Det centrala vid upprättande av en genomförandeplan är att den enskilde blir så delaktig som möjligt. Det är dennes önskemål och behov som ska styra planeringen. Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats för personer med funktionsnedsättning som syftar till att stärka förmågan att klara vardagen i bostaden och ute i samhället.