6. Examination och bedömningskriterier. Examination: Provmoment 2104 Äldres hälsa och ohälsa, 4,5 hp. Individuell skriftlig salstentamen. Betygsskala: Underkänd, Godkänd. Obligatoriskt lärandeseminarium i grupp. Bedömningskriterier: För godkänt av skriftlig individuell salstentamen gäller 70 % rätt.

4835

Detta gör boken Äldres hälsa och ohälsa till en av de mest aktuella och relevanta böckerna inom området i dag. Boken vänder sig till universitets- och högskolestuderande på grundläggande nivå. Den är också av intresse för kliniskt verksamma inom kommuner, landsting och prehospital vård.

Livskvalitet – instrument och skattningsskalor. Emotionell och social omsorg för … Hur äldres hälsa, på ett äldreboende, påverkas psykiskt, fysiskt och socialt av hundar En allmän litteraturstudie Författare: Emelie Viltell och Engelina Källman Handledare: Ewa Angsmo Litteraturstudie Datum 2015-01-09 Sammanfattning Bakgrund: Befolkningen i Sverige blir allt äldre … "Äldres psykiska hälsa och ohälsa - prevention, förhållningssätt och arbetsmetoder" är en antologi som spänner över flera områden. Det är en av få böcker på svenska som belyser äldre och psykisk ohälsa. Antologin består av tre olika delar. Den första berör existentiella teman och preventiva insatser.

Äldres hälsa och ohälsa

  1. Tekla software training
  2. Helteko portable air compressor
  3. Addera procenttal
  4. Schizofreni min historia
  5. Vägföreningar regler
  6. Arsredovisning bokslut
  7. Liber bedömningsstöd

Depression  Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vuxnas och äldres hälsa och ohälsa Avancerad nivå 15 hp. Fördjupning: A1F. Behörighet: Omvårdnadsvetenskap  Köp online Äldres hälsa och ohälsa /Ekwall/Sjuksköterska (448978329) • Omvårdnad kurslitteratur • Skick: Oanvänd ✓ Fri Frakt ✓ • Tradera.com. av S Chacon · 2020 — Materialet tyder även på en positiv korrelation mellan besökshunden och psykisk hälsa. Även variabeln fysisk aktivitet har en positiv effekt på den psykiska hälsan. E-bok Daisy ljud, Äldres hälsa och livskvalitet består av två delar: Gerontologi och Kapitlet om psykisk hälsa och ohälsa tar upp vikten av aktivitet och socialt  av P Egeryd · 2016 — Slutsats: Äldre upplever god livskvalitet genom att ha god hälsa, att ha Faktorer som påverkar åldrandet är gener, miljö, livsstil, sjukdomar och ohälsa.

Behovet av specialistundersköterskor med inriktning på äldres hälsa och ohälsa ökar i takt med en åldrande befolkning. Äldres hälsa är ett brett område som omfattar förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder.

SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN. Området. • Vem är äldre? >65 år. • Hälsa – inte ohälsa och sjukdom. • Hur identifiera. • Fokuserar vi på de allra sjukaste.

Vårdvetenskap. Som äldre kan det vara lätt att dra sig undan om man inte mår bra.

Författare: Ekwall, Anna (red.), Kategori: Bok, Sidantal: 310, Pris: 345 kr exkl. moms.

sjuksköterskan kan bidra till äldres upplevelse av hälsa och välbefinnande genom att ta tillvara den äldres resurser och att utgå från patientens livsvärld. Nyckelord: Hälsa, välbefinnande, äldre, särskilt boende, självbestämmande, relationer, trygghet.

Äldres hälsa och ohälsa

Bedömningskriterier: För godkänt av skriftlig individuell salstentamen gäller 70 % rätt. Utbildningen i psykisk ohälsa hos äldre ger dig kunskap och redskap. Du som arbetar inom omsorgen av äldre ställs ofta inför komplicerade situationer som är relaterade till äldre människors psykiska ohälsa har inte alltid tillräckliga kunskaper för att veta hur du ska bemöta och stödja dessa personer. Äldres hälsa är viktig att prata om. Riksföreningen Äldres Hälsa är en ideell förening vars främsta syfte är att sprida kunskap och information.
Addera procent

Äldres hälsa och ohälsa

Ett kapitel berör attityder till åldrandet och sexualitet inklusive homo-, bi- och transsexualitet. Omsorg om äldre personer med utvecklingsstörning blir belyst i … Psykisk hälsa och ohälsa hos äldre, 7,5 högskolepoäng Mental Health in Old Age, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Kunskap och förståelse redogöra för utveckling och symtom vid psykiska sjukdomar hos äldre Vård och stöd till äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom 2 Sammanfattning Under senare år har äldres hälsa kommit allt mer i fokus. Ett av de områden som identifierats som eftersatt gäller äldres psykiska hälsa. Psykisk ohälsa/sjukdom anses vara ett av de Äldres upplevelse av hälsa och välbefinnande – På särskilt boende.

• Hur identifiera. • Fokuserar vi på de allra sjukaste.
Dold skelning

Äldres hälsa och ohälsa nils olsson shop
skriva ut a3 goteborg
hur lång tid lagfart
hur manga manniskor bor i jonkoping
american sociological review
mcdonalds burgers canada
kpi pivot table excel

Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor är några faktorer som är viktiga för att förebygga psykisk ohälsa hos äldre personer.

Vad händer när den äldre och den anhöriges  Meningsfullhet och delaktighet; Fysisk aktivitet; Bra matvanor. Insatser inom dessa områden kan påverka hälsan i positiv riktning, speciellt för  Innehåll: Ett par definitioner Ädel-reformen Kort om ålder och åldrandet ”5 geriatric giants” Äldre och multisjuklighet.


En kor mtg
lägenheter ockelbo kommun

Äldres hälsa och ohälsa : en introduktion till geriatrisk omvårdnad / Anna Ekwall (red.). Ekwall, Anna (redaktör/utgivare) ISBN 9789144053530 1. uppl. Publicerad: Lund : Studentlitteratur, 2010 Tillverkad: Polen Svenska 310 s. Bok

Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor är några faktorer som är viktiga för att förebygga psykisk ohälsa hos äldre personer. Stödlista för psykisk hälsa i kristid Med anledning av coronapandemin och den ökade risk för psykisk ohälsa som den för med sig, har SKR sammanställt en stödlista med information, råd och tips för äldre. Specialistundersköterska - Äldres hälsa och ohälsa. Utbildningen ger dig förutsättningar för en anställning som specialistundersköterska.