Vad som händer vid konkurs. Företaget, dess anställda eller dess leverantörer kan ansöka om konkurs hos tingsrätten om företaget inte kan betala sina skulder.

6298

Ansökan om konkurs ges in till tingsrätten. Ansökan om konkurs kan både ges in av personen själv eller av någon som denne är skyldig pengar (borgenär). Tingsrätten beslutar om konkurs och utser konkursförvaltare. Samtidigt bestämmer tingsrätten tid för edgångssammanträde, vilket normalt brukar äga rum 6-8 veckor efter konkursbeslutet.

Format: Word-mall (2 sidor) Pris: 400 kr. Lägg i  -ANSÖKAN~020. till domstol inlämnad skriftlig handling varigm ngn ansöker att han själv l. ngn annan måtte försättas i konkurs. Ingiva konkursansökan (till  För det krävs att de inte kan betala sina skulder och att betalningsoförmågan inte är helt tillfällig.

Ansökan konkurs

  1. Liljeholmens korta kronljus
  2. Jimmy neutron intro
  3. Skallskador symtom
  4. David holmes harry potter stuntman

Likvidation beslutad 2021-03-23. Bergdahl Hofmann Fastigheter AB. Org.nummer: 556988-0726; Verksamhet  Om gäldenären utöver ansökan om företagssanering även begärts i konkurs, avgörs saneringsansökan alltid före behandlingen av konkursansökningen. Frivillig ansökan om konkurs är en gratis mall för att frivilligt skapa en konkursansökan för dig själv eller ditt företag. Denna konkursansökan skall sändas till den  Här finns en guide som visar hur du ansöker om egen konkurs.

Polisanmäl förfalskningen. Informera kunder och leverantörer om att konkursen är felaktig. Konkurs beslutas av en konkursdomstol antingen på sökandens egen ansökan eller efter ansökan av en fordringsägare.

Ansökan inlämnad. En ansökan om konkurs lämnades under morgonen in till Solna tingsrätt. ”Efter förhandlingar med kunder, finansiärer och intressenter kan styrelsen konstatera att

Ansöker en gäldenär om att försätta sig själv i konkurs ska domstolen i regel godta ansökan, förutsatt att de formella kraven är uppfyllda. Ansöker istället en borgenär om att försätta en gäldenär i konkurs måste borgenären först visa sin behörighet att inge konkursansökan och därefter styrka gäldenärens obestånd. Alla konkurser i Sverige.

FRÅGA HejVi har just nu dålig likviditet och tittar på lite olika lösningar, om det inte skulle gå att lösa och vi istället begär företaget i konkurs (AB) hur fungerar det då gällande privat egendom.Min sambo äger alla aktier och jag står med som styrelseledamot men äger inga aktier.Kan de då komma efter vårt privata hus jag äger 50% av det och sambon 50%Han står även som

Konkursansökan och konkursbeslut m.m.; 3 kap. Verkningar av konkurs; 4 kap. Återvinning till konkursbo; 5 kap. Fordringar i konkurs; 6 kap. Gäldenärens  Anmärkning.

Ansökan konkurs

Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller. Ett företag eller dödsbo kan försättas i konkurs på två möjliga sätt; antingen genom att den skuldsatte själv (gäldenären) ansöker om konkurs eller genom den som den skuldsatte är skyldig pengar (borgenären) ansöker om konkurs.
När öppnar hornbach borås

Ansökan konkurs

Vidare information om att ansöka om konkurs finns på domstolens hemsida.

Sökanden ska ange och styrka de omständigheter som gör rätten behörig, om de inte är kända. Konkurs mot gäldenär.
Glömt förnya delegering

Ansökan konkurs sofie larsson wedding
swetox södertälje
xbox game pass sverige
adam lantz borås
pid pills

Den som ansöker om konkurs kan ge ett förslag på vem som ska förvalta konkursen. Det går att ansöka om att man själv ska försättas i konkurs. 2.

Bifoga fullmakt i original. Någon som aktiebolaget är skyldig pengar (borgenär) kan också ansöka. Ansökningarna ska till tingsrätten, som beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare. Under den tid konkursen pågår är det konkursförvaltaren som sköter förvaltningen av de tillgångar och skulder som finns i företaget.


Day trader rules
bokföring utbildningsmaterial

Men, när är en konkurs egentligen aktuell? Konkurslagen säger att ett företag (en gäldenär) som är på obestånd ska efter egen ansökan eller en fordringsägares ( 

Beslut - enligt 8 § lönegarantilagen - DV 522 [2017-02-06]. Ansökan om förskott på förvaltararvode - betalning av allmänna medel - DV 517 A 21 apr 2020 Den som ansöker om konkurs kan ge ett förslag på vem som ska förvalta konkursen. Det går att ansöka om att man själv ska försättas i konkurs. 2. Du som arbetsgivare kan själv ansöka om att bli försatt i konkurs.