Hitta information om Myndigheten för Yrkeshögskolan. Adress: Ingenjör Bååths Gata 19, Postnummer: 722 12. Telefon: 010-209 01 ..

1020

Myndigheten för yrkeshögskolan (the Swedish National Agency for Higher Vocational Education) is an administrative authority that decides on which programmes that qualify to be offered as higher vocational education programmes in Sweden. It allocates government grants,

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vi ansvarar för yrkeshögskoleutbildning, tolkutbildning, konst- och kulturutbildning samt validering och SeQF. Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Yrkeshögskolan Kvalificerade yrkesutbildningar, utformade utifrån arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens. myh.se Myndigheten får disponera ansökningsavgiften från den verksamhet som anges i 2 § 8 förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan, dvs. att pröva frågor enligt förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Myndigheten beslutar bland annat om statligt stöd till anordnare av yrkeshögskoleutbildningar och kontrollerar och granskar utbildningarnas kvalitet och resultat.

Myndigheten yrkeshögskolan

  1. Utbildning kurator göteborg
  2. Ögonmottagning eskilstuna
  3. Sverigedemokraternas film
  4. 4 skiftschema if metall
  5. Var sker cellandning
  6. Elisabeth samuelsson älvängen
  7. Sjukhusfysiker antagning
  8. Karlek ar
  9. El sistema örebro

SCB har sedan 2018 ansvar för officiell statistik om yrkeshögskolan. Statistiken om sökande till yrkeshögskolan bygger på uppgifter som SCB samlat in från utbildningsanordnarna sedan 2014. Under åren 2014-2017 har SCB genomfört insamlingen på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Myndigheten för yrkeshögskolan is a member of Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them. Yrkeshögskolan levererar kvalificerad kompetens till det anställande arbetslivet.

Terms. 200 km.

Officiell statistik om yrkeshögskolan. SCB har sedan 2018 ansvar för officiell statistik om yrkeshögskolan. Statistiken om sökande till yrkeshögskolan bygger på uppgifter som SCB samlat in från utbildningsanordnarna sedan 2014. Under åren 2014-2017 har SCB genomfört insamlingen på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Skriv in ett sökord för att filtrera din sökning. Du hittar även guider, logotyper, svar på vanliga frågor, mallar och blanketter samt kan ta del av de senaste nyheterna.

Utgiven: 2020-04-28. Områdesanalysen är framtagen av Myndigheten för yrkeshögskolan som ett underlag för de handläggare som arbetar med att läsa ansökningar om att få bedriva YH-utbildning, men kan också vara en bra resurs för de utbildningsanordnare som jobbar med att ta fram nya ansökningar.

Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att  Revisionsrapporter. Myndigheten för yrkeshögskolan - Granskning av rutiner och kontroll för behörigheter och systemförändringar avseende applikation ELLA  Yrkeshögskolan. Myndigheten ska redovisa. vilka åtgärder som har vidtagits för att minska andelen outnyttjade platser inom yrkeshögskolans utbildningar och  Myndigheten för yrkeshögskolan. Den tidigare tjänsteportalen Mina sidor var svåranvänd och omodern, eftersom den var baserad på kundens verksamhet och inte  Så här hittar du till Myndigheten för yrkeshögskolan i Västerås och Hässleholm. Myndigheten för yrkeshögskolan.

Myndigheten yrkeshögskolan

Vi ansvarar för yrkeshögskoleutbildning, tolkutbildning, konst- och kulturutbildning samt validering och SeQF. Myndigheten för yrkeshögskolan ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. dighetsanalys av Myndigheten för yrkeshögskolan enligt den modell som Statskontoret har utarbetat. I uppdraget ingår även att belysa lämplighetsaspekter när det gäller att både besluta om en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och att därefter utöva tillsyn över utbild-ningen. Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.
Psykologi kandidat au

Myndigheten yrkeshögskolan

Folkbildningsrådet ställer i  Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige. Utöver detta ansvarar vi för konst- och kulturutbildningar, tolkutbildningar inom folkbildningen och kompletterande utbildningar. Myndigheten för yrkeshögskolan står bakom yrkeshogskolan.se. Samtliga utbildningar du hittar här är beviljade av oss.

2019 Granskningsrapporter. Föråldrade it-system – hinder för en effektiv digitalisering (RiR 2019:28) 2015 Revisionsrapporter.
Fakta om karnkraft

Myndigheten yrkeshögskolan abc gruppen mitt abc
die brief
new order music
vestibulär pares
wibax oy
jagarsoldat utbildning
bokföringskonto 3010

Yh-myndighetenanalyserar arbetsmarknadens behov av arbetskraft, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statsbidrag till 

Myndigheten för yrkeshögskolan har ca 130 medarbetare fördelat på nio enheter med huvudkontor i Västerås och ett kontor Hässleholm. Organisatorisk placering Tjänsten är placerad på Enheten för rättsfrågor som består av 11 medarbetare, jurister, arkivarie, registratorer, utredare och upphandlare. 2021-03-26 · Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.


What does tyger tyger mean
doors kravhantering

Yrkeshögskolans officiella webbplats. Här hittar du hela utbudet av YH-utbildningar (f.d. KY) och kan läsa om ansökan, antagningskrav mm.

Uppdraget gäller med förbehåll för riksdagens kommande beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Yrkeshögskolan (prop.