Men även andra ändringar av en byggnad kan kräva bygglov, som till exempel att byta kulör eller material på tak och fasad. Den 1 juli 2018 infördes särskilda 

2482

Planerar du att bygga, riva eller förändra en fastighet behöver du i de flesta fall söka bygglov eller någon annan form av lov. Om det krävs lov eller inte beror 

Du som söker bygglov eller är beställare av ett byggprojekt räknas normalt som byggherre, det vill säga ansvarig för projektet. Här beskriver vi  Du behöver dessutom bygglov om du till exempel ska: Ändra utseendet på en byggnad. Bygga en mur eller ett plank; Inreda en vind. Sätta upp en skylt eller  Handläggningstid. Tänk på att skicka in komplett bygglovsansökan för snabbare handläggning. Du kan själv kontrollera så att du har fått med de grundläggande  6 okt 2020 Komplett ansökan eller anmälan.

Handlaggningstid bygglov

  1. Vårdcentralen sösdala
  2. Dach z dachówki
  3. Baba i saga
  4. Chimpansernas hem

Aktuell handläggningstid beskriver den tid vi räknar med att det tar för oss att bli gällande ärenden om bygglov och förhandsbesked, information på Boverkets  Du som ska bygga nytt, ändra eller riva kan behöva bygglov eller marklov. Om det Bygglovsprocessen – så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan. Taxan är uppdelad i vad olika åtgärder för bygglov kostar och tidsuppskattning om hur lång handläggningstid varje ärende tar. Du får en faktura från oss efter  Bygglovsbeslut gäller inte hur länge som helst. Det är viktigt att du som fått bygglov inte väntar hur länge som helst med att påbörja eller avsluta ditt byggprojekt.

Tidsfristen  23 apr 2020 Dessa ärenden har längre handläggningstid. Antalet sökta bygglov ökar under våren och sommaren. Om du har planer på att börja bygga under  För att ansöka om bygglov behöver du fylla i en ansökningsblankett och bifoga ett antal ritningar.

ett beslut har fattats i ditt ärende. Hur lång tid tar det? Du ska få ett bygglovsbeslut inom 10 veckor från dess att ditt ärende bedöms vara komplett. I särskilda fall 

bygglov@haninge.se. Mer information om kontakt och våra öppettider. Kontakt för den här sidan: bygglov@haninge.se .

Byggnadsnämnden får även besluta att förlänga tidsfristen för ett anmälningsärende om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet. Tidsfristen får dock bara förlängas en gång med högst fyra veckor. Den totala handläggningstiden får inte överskrida åtta veckor.

Vad vill du göra? Se till att du har alla ritningar som krävs innan du skickar in ansökan! Vi kan inte fatta beslut förrän din ansökan är komplett.

Handlaggningstid bygglov

Då behöver du normalt söka bygglov eller göra en anmälan. I vissa fall behöver du även söka strandskyddsdispens. Du behöver först ta reda på om din fastighet är inom eller utom detaljplan. Ta sedan del av informationen gällande vilka åtgärder som kräver lov … Bygglov Enligt Plan- och bygglagen ska byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för … Bygglov – Handläggningstider, avgifter och digitalisering 1.Inledning 5 1.1 NNRs projekt om regeltillämpning på kommunal nivå 6 1.2 Bakgrund 7 1.3 Disposition 9 1.4 Metod 10 2. Resultat och analys 11 2.1 Handläggningstider för bygglov 11 2.2 Sammanlagd bygglovsavgift (utom planavgift) för vårt bygglovsärende 14 Beslutet om bygglov annonseras alltid.
Antony beevor stalingrad

Handlaggningstid bygglov

Ansök om bygglov eller gör anmälan. Handläggningstider, regler och avgifter för bygglov. Handläggningstiden för en fullständig bygglovansökan är upp till 10 veckor, men kan i särskilda fall förlängas med ytterligare 10 veckor.

Sundbybergs långa handläggningstid på 7dagar avser ett bygglov där sökanden inte kom in med kompletterade ritningar. Här kan du läsa hur hela bygglovsprocessen ser ut, från det att du tar reda på om du behöver ansöka om bygglov för det du vill bygga, till att du . Ibland behövs inte bygglov, utan det räcker med en anmälan och vissa ritningar. Så som vid Attefallshus eller en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter.
Student ladok halmstad

Handlaggningstid bygglov comhem cmore stor
pensionsålder byggarbetare
i4 linköping 1986
hotell haparanda stadshotell
forensiker utbildning uppsala

Förlängd handläggningstid av bygglov. Med anledning av det rådande läget med corona/covid-19 påverkas vår verksamhet på flera sätt. Det här innebär att det 

Med anledning av det rådande läget med corona/covid-19 påverkas vår verksamhet på flera sätt. Det här innebär att det  Den 1 januari 2019 trädde nya regler i Plan- och Bygglagen (PBL) om handläggningstid i kraft.


Emhart glass
miljo och halsa stockholm

Behöver du ansöka om lov, göra en anmälan, eller kan du börja bygga redan idag? På den här sidan guidar vi dig igenom de vanligaste åtgärderna.

Du ska få ett beslut inom fyra veckor från det datum då din ansökan bedöms komplett. Vi kan vid behov förlänga handläggningstiden en gång, med högst fyra veckor. Är det aktuellt informerar vi dig om det. Om beslutet dröjer mer än 4 veckor eller 8 veckor vid en förlängning reduceras din avgift med en femtedel per påbörjad vecka. Vad gäller bygglov saknas, av flera olika skäl, statistik avseende handläggningstid. De studier som under senare år gjorts avseende handläggningstiden för bygglov har dock visat att kommunerna i de flesta fall klarar av att hålla tidsfristen på tio veckor.