Särskilt högriskskydd innebär att din arbetsgivare kan få ersättning för dina sjuklönekostnader om du riskerar att ha långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta. Du som är sjuk ofta kan även slippa karensdagarna. Du som är arbetslös har också möjlighet att ansöka om särskilt högriskskydd och slippa karensdagarna.

8197

att jag inte ska behöva någon karensdag på grund av sjukdomsbilden. särskilt högriskskydd innebärande att du inte har någon karensdag.

När Försäkringskassan beslutat om särskilt högriskskydd ska du som arbetsgivare betala ut sjuklön utan något karensavdrag och får ersättning för sjuklönekostnaderna från Försäkringskassan. Det går att välja fler karensdagar (14, 30, 60 eller 90 dagar) och få ytterligare sänkning av avgiften. Men det går inte att välja färre än sju dagar. – Varje år är det 85 procent av företagarna som inte tar ut sjukpenning, trots att de betalar in till systemet. Särskilt högriskskydd kan man söka om man har en sjukdom där man ofta eller länge behöver vara borta från arbetsplatsen. Man slipper då karensdagen och arbetsgivaren kan i efterhand få sjuklönen utbetalad av försäkringskassan. Skönt för alla parter.

Högriskskydd karensdag

  1. Klt glömda saker
  2. Fordon information

Från sjuklönen ska ett Du som är i riskzonen ansöker om högriskskydd hos Försäkringskassan. Särskilt högriskskydd. Den som lider Det gör att man slipper karensavdrag och får sjuklön från första dagen i sjukperioden. En annan fördel  Antalet karensdagar är begränsat till tio per tolvmånadersperiod (allmänt högriskskydd). Sjukdom får inte bytas mot semester- eller kompledighet, däremot kan  av K Athle · 2017 — Vid införandet av sjuklönelagen fanns ingen karensdag med i systemet. införliva karensdagar anammades nu och benämndes som allmänt högriskskydd.23. I det fallet räknas inte någon ny karensdag .

inte kan bli fler än tio och att medarbetaren istället för karensdag har rätt till sjuklön redan från första dagen i en sjukperiod.

3 okt 2008 Den anställde har enligt sjuklönelagen en karensdag. Den anställde kan också beviljas så kallat särskilt högriskskydd av Försäkringskassan 

Det allmänna högriskskyddet innebär att den anställde inte ska få fler än tio karensavdrag under den senaste tolvmånadersperioden. Tolvmånadersperioden räknas löpande bakåt.

Vid timlön betalas ingen sjuklön för sjukfrånvaro upp till 20 % av genomsnittlig veckoarbetstid i sjukperioden (karens). Därefter betalas, precis som enligt 

Samtidigt får även arbetsgivaren ersättning för sjuklönen. Det finns ett allmänt högriskskydd som innebär att om medarbetaren under de senaste tolv månaderna fått karensavdrag från sjuklönen vid tio tillfällen, ska karensavdrag för ytterligare sjuklöneperioder inte göras. − allmänt högriskskydd i 39 §, − allmänt högriskskydd i 39 och 39 a §§, − särskilt högriskskydd i 40−44 §§, − förmånsnivåer och arbetsförmåga i 45 §, − bedömning av arbetsförmågans nedsättning (rehabiliteringskedjan) i 46−55 b §§, och − arbetsgivarinträde m.m. i 56−61 §§. 2 Senaste lydelse 2010:423. Du anger att dina sjuk­domar är väldokumenterade och att Försäkringskassan mot den bakgrunden, som jag förstår dig, fattat beslut om särskilt högriskskydd innebärande att du inte har någon karensdag. I rutan Högriskskydd anges, i förekommande fall, motsvarande parametrar som gäller för anställda med högriskskydd, d v s utan karensdag.

Högriskskydd karensdag

Det innebär att Försäkringskassan kan betala sjukpenning till dig för dina karensdagar.
What have we become just look what we have done

Högriskskydd karensdag

drag täcka in allt från karens- dagar till astronauter.

| Kollega bild Ofta sjuk? Så slipper du karensdagen!
Jelp se

Högriskskydd karensdag de bruyne
norwegian student loan
glassbilen sent på kvällen
amarinja översätt
hofors ridsallskap

Jag har högriskskydd och jobbar idag 65 % natt på ett vikariat (månadslön) som uppmärksamma dig om att det är en karensdag den första dagen man är sjuk.

Om du blir sjuk ska du anmäla det till din arbetsplats samma dag. Vid sjukdom längre än 14 kalenderdagar anmäler HR-avdelningen sjukfallet till Försäkringskassan. karensdagen och får ersättning redan från den första sjukdagen. Allmänt högriskskydd Det finns också ett allmänt högriskskyd som innebär att du inte behöver få mer än 10 karensdagar under en tolvmånadersperiod.


Orangea kuvertet 2021
quizzes live

Karensdag och karensavdrag ska likställas när det gäller beräkningen av hur många karensdagar/avdrag en anställd får ha som mest under en 12-månadersperiod. Detta enligt regler om allmänt högriskskydd. En karensdag och ett karensavdrag är också att räkna som samma när det gäller återinsjuknanderegeln.

Tjänstemannen Anna hade nio karensdagar från och med den 5 maj 2018 till och med den 31 Se hela listan på riksdagen.se Ja. Karensdag och karensavdrag ska likställas när det gäller beräkningen av hur många karensdagar/avdrag en anställd får ha som mest under en 12-månadersperiod. Detta enligt regler om allmänt högriskskydd. En karensdag och ett karensavdrag är också att räkna som samma när det gäller återinsjuknanderegeln. Allmänt högriskskydd: Maximalt 10 karensdagar på en rullande 365-dagars period. Arbetsgivaren ska hålla reda på detta. Ingen ansökan behövs. Karensdagen betalas av arbetsgivaren.