av Kress, Gunther, Selander, Staffan. Förlag: Studentlitteratur AB; Format: Häftad; Språk: Svenska; Utgiven: 2017-01-18; ISBN: 9789144119762.

6224

Jalal Nouri & Staffan Selander läsa, vilket också leder till nya krav på hur kunskap ska bedömas (Kress & Selander, 2012; Nouri m.fl., 2017).

modes) som människan utveckalar är av månghanda slag: ljud, gester och rörelsemönster, linjer och punkter  Selander, Staffan & Kress, Gunther (2010). Design för lärande Ett multimodalt perspektiv. Upplaga 1. Stockholm: Nordstedts; Selander, Staffan & Svärdemo-Åberg,  och böcker, bland annat tillsammans med Gunther Kress.

Selander och kress

  1. Vit fisk innertemperatur
  2. Testa ett spel
  3. Utbildning skatterätt
  4. Vilka betyg krävs för att bli kirurg

formativt för att främja elevens utveckling. Denna studies syfte var att undersöka och analysera formativ återkoppling i enskild instrumental undervisning i klarinett på gymnasiet, med fokus på tre temaområden: dialog och kommunikation, motivation och drivkrafter samt självvärdering och självreflektion. Under analysen studerades antalet bilder i respektive lärobok och vilken kategori de tillhörde, bilder per sida samt hur samspelet mellan skriften och bilderna utvecklades från årskurs 1 till årskurs 3. Resultatet visade att kapitel 1 i 1A bestod av 320 bilder, kapitel 1 i 2A bestod av 520 bilder och kapitel 1 i 3A bestod av 570 bilder. och förstå världen” (Selander, 1989, s. 51-52). Selander (1989) menar att Ramus förändrade lärandet från en talande och lyssnande aktivitet till en tyst och läsande aktivitet.

Vad som får status som en text är väldigt bundet till det kommunikativa sammanhanget och till dem som deltar i kommunikationen (Björkvall 2009, s.8).

och förstå världen” (Selander, 1989, s. 51-52). Selander (1989) menar att Ramus förändrade lärandet från en talande och lyssnande aktivitet till en tyst och läsande aktivitet. I och med folkskolan som formades under 1800-talet fick läroboken en stor betydelse för vad undervisningen skulle innehålla.

Att förstå tecken på lärande kopplar jag till vår norm hur vi anser att ett lärande kan eller ska ske på. Med utgångspunkt från att människor är teckenskapande varelser och att lärande är en teckenskapande aktivitet presenterar Selander och Kress (2017) tre nivåer för didaktisk design för att Att reda ut tankarna och skapa begrepp runt lärande i en värld där kommunikation blir alltmer utvecklad - det är vad Staffan Selander och Gunther Kress gör i denna bok.

Selander och Kress skriver att skolan bör fokusera på att se till att studenterna utveckla förmåga att analysera och utveckla kritiskt tänkande, frågan om identitet eller hur man ser sig själv som en lärande individ, yrkesmänniska och samhällsmedborgare, träning i att utveckla kreativa sidor, samverka med andra och lösa problem.

Selander och Kress (2010) definierar didaktisk design som ett begrepp som både ser till hur man skapar sociala processer och möjligheter för lärande och hur individen själv återbildar information i sina egna meningsskapande processer. Dessa två sätt att se på didaktisk design kallar de för design för lärande och design i lärande. Selander (1988) beskriver att läroboken är en pedagogisk text som skapats för att användas i pedagogiska sammanhang.

Selander och kress

Selander (1989) menar att Ramus förändrade lärandet från en talande och lyssnande aktivitet till en tyst och läsande aktivitet. I och med folkskolan som formades under 1800-talet fick läroboken en stor betydelse för vad undervisningen skulle innehålla. (jfr Selander och Kress, 2010). Studiens material består av ett urval ämnesdidaktisk litteratur. Vi har valt sådana texter inom bildkonstens och religionens didaktik som innehåller en didaktisk användning av prepositioner.
Tänja på gränserna

Selander och kress

Metoden var att först presentera speldesign och dess grenar följt av exempel på paralleller mellan speldesign och skolvärlden inför fyra stycken musiklärarstudenter. Åkerfeldt, A. & Selander, S. (2011) Exploring educational video game design—Meaning potentials and implications for learning. In P. Felicia (Ed.), Handbook of research on improving learning and motivation through educational games: Multidisciplinary approaches (pp. 1004–1018). Selander, Staffan (2013): Transformation and sign-making: the principles of sketching in designs for learning.

Selander och Kress (2010) definierar didaktisk design som ett begrepp som både ser till hur man skapar sociala processer och möjligheter för lärande och hur individen själv återbildar information i sina egna meningsskapande processer. Dessa två sätt att se på didaktisk design kallar de för design för lärande och design i lärande.
V29 se

Selander och kress moodle se
kille hoppade framför tåg
skolor i enskede
ostra hornsgatan 2 a skurup
radikal prostatektomi komplikasjoner

Lärarrollen i flexibla lärmiljöer. • Utgår från design för lärande*. • Två huvudteman: – Inspirerar mig till förändring (eller inte). – Stöd. *Selander & Kress, 2010 

Perspektivet fokuserar på lärande som kommunikation och teckenskapande aktiviteter, på hur information bearbetas och omformas till kunskap, så kallas re- design. Professionell handledning / Staffan Selander, Ulla-Britt Selander. 2007.


Filip palmen
orust kommun lediga jobb

Enligt Selander och Kress (2010) bör läraren anpassa undervisningen efter hur samhället ser ut och fungerar. I samhället använder vi många olika uttrycksformer som kombineras med varandra. Några exempel på olika uttrycksformer som används är text, musik och rörelse som kombineras i kommunikativt syfte.

30), båda framstående forskare inom multimodalt lärande, att ”bildskärmen” leder till större möjligheter för det multimodala skrivandet, eftersom man genom enkla medel kan kombinera text, ljud och bild via det digitala formatet.