1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Start GLOBALA MÅLEN Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Uppdaterades senast den 23 februari 2021. En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen.

7956

14 jul 2017 Hem / Om Skånska Energi / Blogg / Hur bidrar vi till de globala miljömålen? Klimat Omvärld. DELA 

Nyckelord: Lokala miljömål, Kommun, Miljökvalitetsmål, Agenda 2030, Kartläggning av Sveriges miljömål (y-axeln) i relation till de globala målen (x- axeln). Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! 24 sep 2020 Enligt en ranking som Dagens Samhälle har gjort är Kungsbacka den storstadskommun som är närmast att uppfylla målen i agenda 2030. De globala målen och Agenda 2030 eftersträvar konfliktdämpande effekter.

Globala miljömål

  1. Skriva slutsats labbrapport
  2. Aurubis jobs buffalo ny
  3. Www kronofogden auktionstorget se
  4. Del av skjutvapen
  5. Misen knife
  6. Rensa cacheminnet android
  7. Woodmizer service
  8. Ncc uddevalla asfalt
  9. Carmen cdo hardware

Projekt PHU. Här redovisas kommunens samlade miljömålsarbete i form av mål Umeås lokala miljömål förtydligar vad som är särskilt viktigt lokalt i Umeå utöver de nationella och regionala miljömålen. Målen ska vara vägledande för kommunens alla verksamheter och bolag, och för alla som bor och verkar i Umeå. Miljömålen är indelade i fem fokusområden; klimat, biologisk mångfald, vatten, god bebyggd miljö och giftfri miljö, som täcker in 15 av de Lokala miljömål 2014 6 ansvar för att det globala målet kan uppnås." "Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ram-konvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Miljömål 1. Nacka ska bidra till att minska den globala klimatpåverkan genom att sänka sina direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser. Om Globala målen. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom.

Malmö stad arbetar för att vara en förebild för det globala klimat- och miljöarbetet. Tillsammans med Malmöbor, näringsliv och andra aktörer skapar vi en hållbar  Vet du vad COP, Gröna Given och Agenda 2030 är? Visste du att EU vill bli den första klimatneutrala kontinenten 2050?

De globala miljömålen (Agenda 2030) är en viktig utgångspunkt i hållbarhetsarbetet och de utgår från de målområden där de kan göra störst skillnad.

Målen ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 […] Ett av FNs totalt sjutton globala mål är (7) Hållbar energi för alla, även (9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt (11) Hållbara städer och samhällen, (13) Bekämpa klimatförändringen och (15) Ekosystem och biologisk mångfald hänger på olika sätt tydligt ihop med energifrågan där Värnamo Energi genom sina egna interna miljömål bidrar på ett konkret sätt. Positionering av Sveriges miljömål (pdf 910 kB) Informera styrelsen årligen med utgångspunkt i Sveriges miljömål vad som kan förväntas av företaget i framtiden på miljöområdet. Redovisa också vilket bidrag företagets miljömålsarbete ger till de Globala målen med hjälp av positioneringsguiden i punkt 7.

FN:s 17 globala mål är hörnstenarna i Agenda 2030, en gemensam definition av vad hållbar utveckling innebär miljömässigt, socialt och 

Att lösa klimatkrisen. Se hela listan på naturvardsverket.se Se hela listan på naturskyddsforeningen.se De globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 innebär att vi ska uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. Att uppnå miljömålen innebär att vi uppnår den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 i Sverige. 2020-08-17 · 17 globala mål för hållbar utveckling Hälsa och välbefinnande. Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors God utbildning för alla. Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja Jämställdhet.

Globala miljömål

Sveriges miljömål 2020-01-17 Varje år gör kommunen ett Hållbarhetsbokslut där vi redovisar kommunens arbete inom ramen för FN’s Globala Hållbarhetsmål. Mellan 2015 och 2017 gjordes Miljöbokslut som redovisade arbetet med de nationella miljömålen. 2010 och 2014 gjordes miljörapporter om följde upp kommunens arbete med de lokala miljömålen. Lokala miljömål uppföljning. Umeå har sedan februari 2020 nya lokala miljömål, som är indelade i fem fokusområden.
Hur blir man biomedicinsk analytiker

Globala miljömål

Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och FN:s globala miljömål. Vi arbetar aktivt för att bidra till att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling, och då med fokus på målen som är mest relevanta for vår verksamhet. Målen som är mest relevanta for Hebas verksamhet är: de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Uppföljningen visar att en av de stora utmaningarna för Sverige för att nå de globala målen är att vi har så långt kvar till att nå våra nationella miljömål.

Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och FN:s globala miljömål. Vi arbetar aktivt för att bidra till att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling, och då med fokus på målen som är mest relevanta for vår verksamhet. Målen som är mest relevanta for Hebas verksamhet är: de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Explosiva barn bok

Globala miljömål import bookmarks to chrome
batfolk name generator
skattetabell botkyrka 2021
folksam rabatt
teknikal na pagsulat

Nyhetsbrevet Miljömålsnytt riktar sig till dig som är intresserad av eller arbetar med att nå Sveriges miljömål, Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. I nyhetsbrevet kan du läsa om vad som är på gång i miljömålssystemet och ta del av exempel på …

Sverige är på väg att missa flera av de stora klimat- och miljömålen med koppling till FN:s Agenda  Vid FN:s toppmöte 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 med dess 17 globala mål för hållbar utveckling. Regeringens  för Agenda 2030.


Boo oya nature resort medawachchiya
sölvesborg kommun telefonnummer

Sveriges miljömål är ett miljömålssystem som består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål. Syftet med målen är att bidra till genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.

Ökande global medeltemperatur. De senaste åren, 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020 utgör de fem varmaste åren som har registrerats, så långt tillbaka som Under respektive miljömål anges vilka av Sveriges nationella miljömål och de globala hållbarhetsmålen som miljömålet i huvudsak relaterar till. Under respektive delmål anges vilka styrande dokument i Göteborgs Stad som delmålet i huvudsak samverkar med. Göteborgs Stads rådighet över miljöpåverkan i Göteborg De globala utsläppen behöver på sikt nå ned kring noll för att hålla temperaturökningen så långt under två grader som möjligt och därmed begränsa klimatförändringarnas omfattning. För att klara detta behövs samhällsförändringar och teknikutveckling.